3D Lavirinti

3D Lavirinti

3D lavirinti razlicitih dimenzija i nivoa sa sadržajima i dekorom koji su prilagođeni nekoj tematici tako da se uklapaju u opšti izgled igraonice. Oprema za igraonicu je dizajnom prilagođena ukupnoj priči i izgledu igraonice. Oprema za igraonicu svojim izgledom podseća na kućice, pečurke, drveće, brežuljke sa potocima, zamkove, dvorce, sojenice i druge razne oblike. Specijalni efekti se postižu izradom 3D figura koje daju osnovnim modelima lavirinata treću dimenziju.

3D model dečijeg lavirinta.
Penjalice i spuštalice
Avantura
Avantura lavirint park je poseban vid zabave koj vam pruža neki broj prepreka i igrica koje morate zadovoljiti da biste prešli na drugu stranu.